رزومه اصلی

Vahid Zarifi

متولد:

۷ - ۱ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

فناوری اطلاعات (IT)

امنیت اطلاعات ، دانشگاه مخابرات ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

دی ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۰

قطار شهری

، سایر

، تکنسین ایستگاه

بهمن ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱

قطار شهری

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، مانیتورینگ

تیر ۱۳۹۱ تاکنون

قطار شهری

، سایر

، راهبر قطار برقی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

گواهینامه راهبری قطار

100% Complete

کاربرد در کامپیوتر

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)