رزومه اصلی

milad s

متولد:

۲۶ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

بنده در سيستم هاي توليدات صنعتي محصولات و همچنين اداره و مديريت در تمامي امور فرايند ١٣ سابقه مفيد و كليدي ايفا نمودم كه امور ياد شده فوق را قيد نموده ام لذا با تمامي فرايند و پروسه توليد از مرحله خريد تا فروش ميتوانم بگويم تبحر خاصي نيز دارم و اين اطلاعات و تجربه خوب خود را مديون مديران و صاحبان كارخانجات و انسان هاي مدير و مدبري هستم كه توانستم در كنارشان كسب تجربه و رشد نمايم لذا بنده در زمينه هاي فوق الذكر توانمندي هاي خوبي را جهت همكاري دارا ميباشم .با تشكر از وقت گرانبهاي شما از باب مطالع