علی منافی

متولد:

۱۱ - ۴ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

مهندسی مدیریت پروژه

دانشگاه پیام نور اردبیل ، کارشناسی معدل , ۱۳.۵۴

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۶

شرکت خاوران یول

، مهندسی صنایع

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

نرم افزار MSP

100% Complete

Primavera

100% Complete

SAFE

80% Complete

AutoCAD

80% Complete

مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete