رزومه اصلی

محسن اسلامی

متولد:

۱۱ - ۱۰ - ۱۳۵۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷

مهندسی برق

الکترونیک ، دانشگاه آزاد واحد بوشهر ، کارشناسی معدل , ۱۴

۱۳۹۲ تاکنون

مدیریت بازرگانی

بازاریابی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸