رزومه اصلی

مجید رنجبر سرایدشتی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰

برق

قدرت ، دانشگاه اصفهان،ذوب آهن معدل , ۱۷

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴

مهندسی برق

قدرت ، دانشگاه بیرجند ، کارشناسی معدل , ۱۶.۵

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۵ تاکنون

سایت غنی سازی اتمی نطنز

، مهندسی برق

، مسئول تعمیرات نگهداری برق و ابزار دقیق

فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۵

ایران خودرو

، مهندسی برق

، مسئول کنترل نگهداری سالن رنگ3

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برق صنعتی پیشرفته

100% Complete

مهندسی برق شبکه های انتقال - توزیع

100% Complete

برق قدرت

100% Complete

Matlab

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی