رزومه اصلی

فاطمه م

متولد:

۱۵ - ۵ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)