رزومه اصلی

مه تا حاجی کریم نظری

متولد:

۱۷ - ۵ - ۱۳۷۲

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد واحد یادگار امام معدل , ۱۸.۸۱

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد یادگار امام ، کارشناسی معدل , ۱۷.۶۶

۱۳۹۵ تاکنون

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد تهران جنوب ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۰۸

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲

شرکت حسابداری مشاورین برتر

، حسابداری و حسابرسی

، حسابدار

خلاصه فعالیت‌ها : سند زدن صدور فاکتور خرید نوشتن دفاتر قانونی

اردیبهشت ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۶

شرکت مرهم دارو

، حسابداری و حسابرسی

، حسابدار

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : صدور سند مالی صدور چك تهیه صورت مغایرت بانکی ماهانه نوشتن فاکتور خرید تهیه گزارش اظهارنامه ارزش افزوده تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی آشنایی با تهیه صورت مالی ارسال فایل های بیمه و مالیات حقوق بصورت اینترنتی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار مالی تدبیر

60% Complete

حقوق و دستمزد تدبیر

60% Complete

نرم افزار مالی محاسبان

60% Complete

ICDL1,2

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی