احمد ازادواری

متولد:

۲۵ - ۱۰ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴

معدن مس چاه علی لال معلمان

، مهندسی نفت/معدن

خرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴

معدن مس بهاریه کاشمر

، مهندسی نفت/معدن

شهریور ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴

معدن سنگ ورقه ای سمنان

، مهندسی نفت/معدن

اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴

معدن مخلوط کوهی

، مهندسی نفت/معدن

، کارشناس

دی ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۵

معدن مس نور سمنان

، مهندسی نفت/معدن

خرداد ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵

معدن نمک امام جواد

، مهندسی نفت/معدن

، کارشناس

آذر ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵

معدن نمک ضیافت سمنان

، مهندسی نفت/معدن

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برق ساختمان

100% Complete

Datamine

60% Complete

Goldsize

60% Complete

surfer

60% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

جوياي كار در سطح كشور