رزومه اصلی

شیما مقدم

متولد:

۱۵ - ۱ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، کارشناسی معدل , ۱۵.۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارتهای هفت گانه office

80% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تدبیر / فهم سیاسی

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی