رزومه اصلی

محمد شیروانی

متولد:

۲۱ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه آزاد اهواز ، کارشناسی