رزومه اصلی

نسترن قریبی

متولد:

۳ - ۴ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مدیریت ای تی

کسب و کار الکترونیکی ، دانشگاه علوم تحقیقات ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برنامه نویسی ASP.NET MVC

60% Complete

SQL Server

60% Complete

Network+

60% Complete

مهارت های ICDL

80% Complete

Microsoft Visual Studio

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری