رزومه اصلی

ارزو برهان دیانی

متولد:

۱۵ - ۶ - ۱۳۵۶

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹

مهندسی زمین شناسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۰ تاکنون

مرکز جراحی دکتر نظریان

، منابع انسانی و آموزش

، مدیر امور اداری

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

انگلیسی

60% Complete