رزومه اصلی

Sohail Razmjooy

متولد:

۲۴ - ۱ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

مهندسی صنایع

تحلیل سیستم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , فعالیت در پروژه های متعدد صنایع

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳

شبکه تبلیغات(Anetwork)

، بازاریابی و فروش

، Marketing Communications Manager

خلاصه فعالیت‌ها : Developing marketing department Defining offline advertising campaign Defining advertising brief for clients Defining social media strategy Marketing research on competitors

مهر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲

Magnolia Flavor

، بازاریابی و فروش

، Marketing Research Executive

خلاصه فعالیت‌ها : Developing marketing department Making marketing plan for a new Flavors Marketing research and focusing group Launching a new goods to market

پروژه‌ها

۱۳۹۲

Role of NeuroMarketing methods in R&D Department

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Marketing Management (مدیریت بازاریابی)

100% Complete

NeuroMarketing (بازاریابی عصبی)

80% Complete

اصول تدوین طرح و برنامه بازاریابی (Marketing Plan)

100% Complete

Marketing Strategy

80% Complete

Digital Marketing

80% Complete

Market Research

100% Complete

تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)

80% Complete

Project Management (مدیریت پروژه)

80% Complete

Team Management

80% Complete

Branding

80% Complete

Advertising

80% Complete

Sales Psychology (روانشناسی فروش)

80% Complete

MS Office

100% Complete

Photoshop

60% Complete

MS Project

60% Complete

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

80% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

آلمانی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی