رزومه اصلی

somayeh moradian

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی ، دانشگاه سراسری زنجان ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , تحصیلات بنده در رشته مترجمی زبان انگلیسی می باشد.

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

نان آوران سبوس

، منابع انسانی و آموزش

، رئیس اداری و منابع انسانی

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری