رزومه اصلی

یاسر مختاری نسب

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۷۷

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

علوم تجربی

تجربی ، دانشگاه ندارم ، دیپلم

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۳

افراس سازان غرب

، حسابداری و حسابرسی

، تاسیساتی و کارگرتولید

فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت نیاز مهتاب

، حسابداری و حسابرسی

، تاسیساتی و کارگر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اشنایی با کامپیوتر

100% Complete

asdl درجه 1و2

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری