پیمان افراشته

متولد:

۲۲ - ۴ - ۱۳۵۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱

ریاضی

کاربردی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۵

بانک کارآفرین

، مالی و حسابداری

مختصری از من

از سال 1383 وارد بانک کارافرین شدم و به ترتیب سمتهای کاربر صندوق و معاون دایره صندوق و رئیس دایره صندوق و رئیس دایره اعتبارات را دارا بوده و از سال 1392در سمت معاون شعبه مشغول فعالیت هستم