شیماالسادات خرازیان مقدم

متولد:

۱۷ - ۸ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مدیریت بازرگانی

بازرگانی بین الملل ، دانشگاه کرج ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۲ تاکنون

صدای زنگی

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی اجرایی

100% Complete

مهندسی مدیریت اجرایی

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری