الهام صادقیان

متولد:

۱۱ - ۱ - ۱۳۵۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۳ تاکنون

پخش دارویی سهاهلال

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس

دی ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۳

پخش دارویی جهان فارمد

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس

تیر ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۹

ارتباط دهندگان رایانه

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۸۱ تا خرداد ۱۳۸۵

ماشین سازی تجهیزات فرایند منگان

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس