محمود باقری

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مهندسی بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی تهران ، کارشناسی

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۱

مرکز معاینات طب کار

، سایر

، کارشناس

دی ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴

درمانگاه نیروی انتظامی ، هرمزگان بندرعباس

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : √بازدید از اماکن چهارگانه ، خوابگاه ، رستوران،آشپزخانه،محل کار اداری √انجام آموزش های مرتبط با ارگونومی اداری √پایش و ممیزی واحد بهداشت شهرستان تحت پوشش و تابعه √انجام نیاز سنجی آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی

شهریور ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵

شرکت فنی مهندسی احداث

، ایمنی و محیط زیست

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : √بازدید و نظارت های بهداشتی بر اماکن چهارگانه √انجام کلرسنجی روزانه √نظارت بر امور ایمنی پروژه و واحد های در حال ساخت

آبان ۱۳۹۵ تاکنون

مجتمع گاز پارس جنوبی-پالایشگاه دوم

، ایمنی و محیط زیست

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : √تهیه HSE PLAN شرکت √انجام ارزیابی ارگونومی به روش RULA √انجام ارزیابی ریسک شغلی به روش JRA و ارزیابی پیامدهای زیست محیطی به روش FMEA √انجام نیاز سنجی آموزشی و انجام آموزش های چهره به چهره در قالب TBM

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تسلط بر

60% Complete

انجام ارزیابی ریسک با روش های کمی و کیفی

60% Complete

اندازه گیری عوامل زیان آور شغلی _فیزیکی و شیمیایی

60% Complete

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت HSE-MS

60% Complete

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001

60% Complete

آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

60% Complete

آشنایی با تهیه و استفاده از کاربرگ MSDS مواد شیمیایی

80% Complete

آشنایی با ایمنی گاز های شیمیایی هیدروکربن ها، سولفید هیدروژن ، آمونیاک و ..

80% Complete

آشنایی با ایمنی انبار داری

80% Complete

تسلط بر بازدید از اماکن چهارگانه و نظارت های بهداشتی

80% Complete

تسلط بر انجام معاینات شغلی ،، اسپیرومتری و ادیومتری

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی