نگار کاظمی

متولد:

۳ - ۷ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی رباتیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، کارشناسی معدل , ۱۴.۸

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت اثناعشری و شرکاء

، مالی و حسابداری