محمد بابازاده

متولد:

۲۱ - ۵ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مهندسی تکنولوزی برق

انتقال و توزیع ، دانشگاه موسسه غیر انتفاعی صنعتی قائم ، کارشناسی معدل , ۱۵.۱۳

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۴

شرکت ایزد بتن ساری

، مهندسی برق

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت آریا ترانسفو

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

60% Complete

اتوکد

80% Complete

بوبین پیچی

100% Complete

تعمیر و نگهداری تاسیسات برق صنعتی

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

عربی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری