رزومه اصلی

هادی بابایی

متولد:

۱۲ - ۵ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

مکانیک

حرارت سیالات ، دانشگاه آزاد تاکستان ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

مکانیک

خودرو ، دانشگاه دولتی بابایی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۵

شرکت ریواس جنوب ماهشر

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، تکنسین

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : طراحی و ساخت ورفع پانچ های سیستم های تهویه پالایشگاه

خرداد ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵

شرکت احداث و خود کفایی(صنایع)شاخص

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، تکنسین

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : طراحی و ساخت ورفع پانچ های سیستم های تهویه پالایشگاه

مرداد ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵

شرکت نصب ومهندسی فیرمکو پارس

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، تکنسین

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : تعمیر ونگهداری سیستم های تهویه پالایشگاه

آذر ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۶

شرکت پترو صنعت جنوب

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، تکنسین

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : تعمیر ونگهداری سیستم های تهویه پالایشگاه

اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۳

شرکت تاسیساتی

، سایر

، تعمیرکار

خلاصه فعالیت‌ها : تعمیر ونگهداری و نصب و طراحی سیستم های سرمایش و گرمایش

تیر ۱۳۹۶ تاکنون

شرکت تاسیسات دریای تسدید

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، تکنسین تهویه

خلاصه فعالیت‌ها : تعمیرونگهداری سیستم های تهویه پالایشگاه

پروژه‌ها

۱۳۹۵

پالایشگاه ششم گاز فاز 15 و 16 پارس جنوبی عسلویه

تکنسین HVAC

طراحی وتجهیز سیستم های تهویه پالایشگاه و تعمیر ونگهداری آن
۱۳۹۳

طراحی سیستم های تهویه سالن های پرورش قارچ

کارشناس

پروژه طراحی ونصب تجهیزات سالن پرورش قارچ

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برق

100% Complete

تاسیسات

100% Complete

مهندسی مکانیک - طراحی تاسیسات

100% Complete

Auto CAD

80% Complete

Carrier

60% Complete

ICDL

80% Complete

Plc_ HVAC

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

ترکی

100% Complete

عربی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

HVAC _ برق _ تاسیسات _ مکانیک