رزومه اصلی

مبینا فریدونی

متولد:

۱ - ۵ - ۱۳۶۹

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

ICT

دانشگاه امام هادی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۹

آهان آلات

، مسئول دفتر/ امور اداری

، آهن

خلاصه فعالیت‌ها : مسئول فروش و حسابدار با برنامه ی حسابداری آهن آلات

اسفند ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۴

شرکت دالیا

، سایر

، شرکت پخش مواد غذایی

خلاصه فعالیت‌ها : در قسمت فروش فعالیت داشتم و کار تسویه و انبار گردانی هم در این شرکت انجام دادم

پروژه‌ها

۱۳۹۵

مشتری یابی

مدیر پروژه

۱۳۹۵

مشتری یابی

مدیر پروژه

پروژه ی ما برای فروش محصولات جدید به مشتریای جدید برای اضافه کردن به مشتریای شرکت جای گزینی مشتریان سوخته که طی 1 ماه 230 نفر رکوردم بود و اون پروژه با برنامه ی نوشته شده روی گوشی برای آمارگران شرکت انجام شد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Marketing and sales (فروش و بازاریابی)

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

20% Complete

مختصری از من

Word . Excel .تایپ و تسلط به کامپیوتر در فروش سابقه 8 ساله دارم