پروانه خالقی کسبی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسامی واحد قزوین ، دکتری معدل , ۱۷.۲۹

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه علوم تحقیقات ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۹.۱۶

خلاصه فعالیت‌ها , دانشجوی رتبه دوم دانشگاه

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه دانشکده اموزش عالی کار قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۷.۰۳

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۰

شرکت صنایع هفت الماس

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۱ تاکنون

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت

، مالی و حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

سیستم حسابداری رایورز – همکارن سیستم – برهان سیستم – آرین – فن آوران

100% Complete

( Sage ERP (Financia

80% Complete

(...,MS office (word, excel

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

عضو انجمن حسابداری مدیریت عضو انجمن حسابداری ایران عضو انجمن حسابداری ایران علاقمند به کوهنوردی، شنا، بسکتبال و حضور در انجمن های اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی