نگار خالقی مقدم

متولد:

۱۶ - ۵ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه پیام نور زنجان ، کارشناسی معدل , ۱۳.۱۷