الهه هوشیاری

متولد:

۱۸ - ۱۰ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

مدیریت بازرگانی

بازرگاني ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی

علایق و فعالیت‌ها

هنري و فرهنگي

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی