رزومه اصلی

محمد کساییان

متولد:

۱ - ۳ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵

شرکت کاله

، بازاریابی و فروش

، سرپرست فروش

فروردین ۱۳۹۶ تاکنون

سیهان سیال

، بازاریابی و فروش

، کارشناس نفت و پتروشیمی

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete