ابراهیم حبیبی پناه

متولد:

۲۲ - ۱۰ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

مدیریت دولتی

مدیریت ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۰

سازمان صنایع نفت

، منابع انسانی و آموزش

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲

سپهر الکترونیک

، سایر

فروردین ۱۳۹۲ تاکنون

داده پردازان

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

PW-Kara

100% Complete

تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)

60% Complete

CRM

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

- تسلط کامل برمحاسبات کارکردپرسنل(اضافه کاری ها ، کسرکارها ، میزان مرخصی و غیره) وتسلط کامل کاربادستگاه های ثبت کارکرد(ورود و خروج)مانند دستگاه آراز و PWKARA و علم و صنعت ، ERP وغیره. - آشنایی با قوانین جاری بیمه تامین اجتماعی وبیمه های تکمیلی و حوادث و غیره. -انجام محاسبات بیمه و تنظیم لیستهای بیمه. -تسلط در محاسبات حقوقی ، و نرم افزارهای حقوق دستمزد(تدبیر ، رایورز ) -تسلط بر مدیریت واحدهای ترابری(سرویس های پرسنل و ایاب و ذهاب های جاری شرکت)وخدماتی(تهیه غذا و مدیریت کارگران خدماتی و سلف سرویس ها) - تسلط در تنظیم و تهیه آیین نامه و دستورالعملهای منابع انسانی . -تنظیم کلیه قراردادهای پرسنلی(تمام وقت ، نیمه وقت ، ساعتی و ...) -تسلط در تجزیه و تحلیل شغل و شناسنامه های شغلی . -تسلط بر قوانین کار و امور اجتماعی . - نوآوری وخلاقیت در ابداع موارد مختلف اداری و رفاهی در راستای رفاه پرسنل با حفظ منافع سازمان. - تسلط کامل بر انجام امور رفاهی کارکنان. - تسلط بر مدیریت امور بهداشتی وایمنی ونظارت برعملکرد کارشناس بهداشت شرکت و پیگیری عملکرد پزشک والزامات 5S - تسلط در انجام امور ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی در خصوص واحد آموزش پرسنل و تشکیل پرونده های آموزشی و تنظیم تقویم های آموزشی ISO . - تسلط برحضور در جلسات دادگاه های وزارت کار (بیش از 50 پرونده شکایت )و جلسات بیمه تامین اجتماعی مبنی بر انجام پرونده های پرسنلی به عنوان نماینده کارفرما. - ایجاد و تاسیس کمیته فرهنگی جهت نیل به اهداف رفاهی پرسنل و ایجاد رفتارسازمانی و تهیه منشورهای اخلاقی . - تسلط بر انجام مصاحبه جهت جذب پرسنل مورد نیاز شرکت و گزینش پرسنل متقاضی کار . - تسلط بر انجام امور مالی و هزینه های جاری کارخانجات و شرکت ها(تنخواه و غیره ).کنترل کننده کلیه صورت تنخواه های شرکت. - مدیریت جهت تهیه و انجام خریدهای جاری و مسئول واحد تدارکات و تاسیسات داخلی . نظارت برانجام امورمربوط به تامين نيروي انساني و استخدام وكارمندیابی نظارت برتهيه و تنظيم برنامه هاي لازم براي برنامه ريزي نيروي انساني نظارت براجراي برنامه هاي آموزشي براي تربيت و تجهيز نيروي انساني مورد نياز نظارت برامور ورزش و تربيت بدني منابع انساني توانایی انطباق با موقعیت های متغیر و ارتباط پویا و سازنده با افراد سازمان و پرسنل ذی ربط .