رزومه اصلی

مجید صلاحی مهر

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۵۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲

مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد واحد تبریز ، کارشناسی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

مدیریت صنعتی

تولید و عملیات ، دانشگاه آزاد واحد تبریز ، کارشناسی ارشد