رزومه اصلی

Elmira Hmipour

متولد:

۲ - ۳ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد واحد آمل ایت الله آملی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه طبری بابل ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳

شرکت طراحی و توسعه راد افزار

، مالی و حسابداری

، front-end developer

خلاصه فعالیت‌ها : front-end developer , UI ,UX , leader

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

فرانسوی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری