رزومه اصلی

فرزاد جدیدی

متولد:

۲۶ - ۴ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی مکانیک

تاسیسات حریرتی و برودتی ، دانشگاه صنعتی اراک ، کارشناسی معدل , ۱۵

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی