رزومه اصلی

akbar naseri

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

MBA

دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴

گروه سولیکو(کاله)

، سایر

، مدیر منابع انسانی

، مدیر ارشد

تیر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲

شرکت کاشی ایرانا

، سایر

، مدیر منابع انسانی

، مدیر ارشد

تیر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰

بیمه توسعه

، سایر

، مدیر منابع انسانی

، مدیر ارشد

مرداد ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۹۰

شرکت واحد انوبوسرانی تهران

، سایر

، مدیر کل منابع انسانی

، مدیر ارشد

اردیبهشت ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۶

سازمان بازیافت و تبدیل مواد

، سایر

، مدیر منابع انسانی

، مدیر ارشد

آذر ۱۳۶۹ تا اسفند ۱۳۸۴

گروه بهمن

، سایر

، رییس امور اداری

اسفند ۱۳۶۵ تا آذر ۱۳۶۹

سازمان توسعه راه های ایران

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، سرپرست انبار

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

منابع انسانی

100% Complete

برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)

100% Complete

برنامه ریزی نیروی انسانی

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی