سولماز مشرق زمینی

متولد:

۶ - ۳ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

DBA

دانشگاه موسسه بهار ، دکتری

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

مدیریت کسب و کار (MBA)

منابع انسانی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۵

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی

۱۳۷۸ تا ۱۳۷۴

ریاضی فیزیک

ریاضی فیزیک ، دانشگاه بنت الهدی ، دیپلم معدل , ۱۹

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۴ تاکنون

سل پک

، سایر

، مدیر ارشد

فروردین ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴

ال جی الکترونیکس

، سایر

، مدیر ارشد

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲

ال جی الکترونیکس

، سایر

تیر ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۱

ال جی الکترونیکس

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MS Office

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

فرانسوی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)