رزومه اصلی

مسعود برین خو

متولد:

۳ - ۱ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

مدیریت

بازرگاني ، دانشگاه غیر انتفاهی ، کارشناسی معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۹۰

شرکت پارس ایراتل

، مهندسی صنایع

، کارشناس بازرگانی

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۱ تاکنون

شرکت نفت ( صندوق بازنشستگی )

، سایر

، سرپرست