رزومه اصلی

فرشید نیک اندیش

متولد:

۹ - ۲ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵

مهندسی صنایع

تکنولوژی صنعتی ، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ، کارشناسی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

مدیریت فناوری اطلاعات

منابع اطلاعاتی ، دانشگاه غیرانتفاعی فارابی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳

مدیریت صنعتی

مالی ، دانشگاه آزاد تهران مرکزی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

۱۳۹۳ تاکنون

مدیریت کسب و کار

مدیریت دانش محور ، دانشگاه صنعتی شریف ، دکتری معدل , ۱۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت دانش محور

100% Complete

مدیریت منابع انسانی (HRM)

100% Complete

برنامه ریزی آموزشی

100% Complete

مدیریت کیفیت ISO 9001

100% Complete

مدیریت منابع انسانی در سازمان های غیردولتی

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Power Point

20% Complete

Microsoft Outlook

60% Complete

Microsoft Project

60% Complete

MS Office

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

رهبری