حمید صفائی

متولد:

۲۲ - ۲ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

زبان انگلیسی

آموزش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۵ تاکنون

آموزش و پرورش

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان انگلیسی

100% Complete

مهارت های هفت گانه ICDL

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی