رزومه اصلی

اشکان ایمانی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۷

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

IT

دانشگاه Lorenz ، کارشناسی