رزومه اصلی

اعظم خداکرمی

متولد:

۱۴ - ۲ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه پیام نور مرکز ورامین ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت پیشرو ارتباطات نوین(پان) ایرانسل

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش و پشتیبانی سایت

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : مشاوره و راهنمایی پیگیری و ساماندهی به مشکلات و خرید مشترکین ثبت سفارشها و پیگیری تا زمان دریافت پشتیبانی سایت

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

شرکت ارمغان رفاه ایرانیان(آرا)

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : برگزاری جلسات کاری با سازمانها و ارگانهای دولتی جهت معرفی محصول و خدمات شرکت

فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲

سازمان سرشماری و امار

، سایر

، کارشناس تحقیقات

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : همکاری تا پایان دوره مربوطه و رضایت شغلی از خود

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Word

60% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

علایق و فعالیت‌ها

مطالعه شنا پیاده روی موزیک کوهنوردی بسکتبال

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

دارای روحیه ارام و مصممی هستم هر کاری را تا انتها انجام می دهم و از اینکه کاری را نصفه و بدون نتیجه رها کنم دچار رنجش می شومء روحیه مثبت و فعالی دارم مایل به انجام کار گروهی و هدایت بخشی از کار را دارمءعلاقمند به پیشرفت و ارتقای شغلی می باشم در صورت یکنواختی و نبود تغییرات درکار از انجام وظایفم لذتی نمی برم ءتوانایی تطبیق با شرایط از نقاط قوت من می باشد