رزومه اصلی

Mahmoud Tolou Behbood

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۵۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مدیریت بازرگانی

بین الملل ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۴ تاکنون

استدلر

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، مدیر لجستیک

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

بازرگانی بین الملل

100% Complete

MS Office

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی