رزومه اصلی

عاطفه سالاری طبس

متولد:

۱۳ - ۶ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

بهداشت حرفه ای

حرفه ای ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , جز استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی دارای دو مقاله علمی در مقطع کاردانی و کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۲

شرکت پتوی لاله

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس بهداشت

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : ارائه مقاله علمی ارزیابی پوسچرهای کاری بخش بسته بندی

خرداد ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳

شرکت نسترن

، ایمنی و محیط زیست

، کارشناس ایمنی و بهداشت

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : برگزاری کلاس های آموزشی برای کارگران ارزیابی پوسچرهای کاری شرکت در کارگاه های مرکز بهداشت انجام معاینات دوره ای و بدو استخدام توزیع وسایل حفاظت فردی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

80% Complete

تزریقات

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

SPSS

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

عربی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

رتبه ۸۲ کنکور کاردانی به کارشناسی

رتبه ۸۲ کنکور کاردانی به کارشناسی