رزومه اصلی

Mojtaba Zaferanloo

متولد:

۲۰ - ۸ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی کامپیوتر

معماري سيستم های کامپيوتری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، کارشناسی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مهندسی برق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، کارشناسی