مسعود نظری

متولد:

۲۷ - ۸ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

برق

قدرت ، دانشگاه غیرانتفاعی پویش ، کارشناسی معدل , ۱۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برق صنعتی

80% Complete

برق ساختمان

60% Complete

برق قدرت

60% Complete

PLC logo

60% Complete

ETAP

40% Complete

DIgSILENT PowerFactory

40% Complete

Windows

80% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

Microsoft Word

60% Complete

Microsoft Excel

40% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری