علی افتخاری

متولد:

۱۰ - ۱۱ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲

مدیریت

علوم بانکداری ، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ، کارشناسی معدل , ۱۵