رزومه اصلی

mahsa javid

متولد:

۲۸ - ۶ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

کاردان حرفه ای امور فرهنگی

روابط عمومی ، دانشگاه علمی کاربردی واحد 34 معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۵ تاکنون

انستیتو پاستور ایران

، مسئول دفتر

، مسئول دفتر

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵

انستیتو پاستور ایران

، سایر

، سرپرست مهد کودک

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2

100% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری