عباس فرخی پاکدهی

متولد:

۲۰ - ۳ - ۱۳۵۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۸۷

شرکت دارو شیشه

، سایر

فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹

شرکت کاسپین

، سایر

فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵

شرکت کشت و صنعت

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نقاشی دیواری

80% Complete