رزومه اصلی

پیوند افشار

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱

مهندسی کشاورزی

اصلاح نباتات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، کارشناسی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

مهندسی کشاورزی

اصلاح نباتات ، دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان ، کارشناسی ارشد

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)