هاجر عزیزی

متولد:

۱۰ - ۲ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

حسابداری

ندارد ، دانشگاه غیرانتفاعی ابا ، کارشناسی

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳

کولوچه پزی کایاشی

، مسئول دفتر