رزومه اصلی

Asghar Rafie

متولد:

۲۰ - ۴ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

برق

قدرت ، دانشگاه آزاد خمینی شهر ، کارشناسی معدل , ۱۴