رزومه اصلی

arang pazhouheshgar

متولد:

۱۰ - ۳ - ۱۳۷۳

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۴

، حسابداری و حسابرسی

شهریور ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵

، حسابداری و حسابرسی

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Matlab

80% Complete

Abaqus

60% Complete

Solidworks

40% Complete

AutoCAD

20% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

آلمانی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)