پریا عبدالهی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

زیست شناسی

سلولي-تكويني ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت پژوهشی تولیدی روژان آزما

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

الایزا

100% Complete

اسپکتروفوتومتری

100% Complete

الکتروفورز

80% Complete

هیدرولیز

80% Complete

PCR

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

مدیریت کیفیت ISO 9001

60% Complete

استاندارد مدیریت تجهیزات پزشکی ISO 13485

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

ترکی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری